Kontakt

Prevádzkovateľ:
afes s.r.o.
Alekšince 526
951 22 Alekšince

IČO: 44425830
DIČ: 2022698018
IČ DPH: SK2022698018

E-mail: info@eco-wood-art.sk

 

Orgán dohľadu
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70

TOP